JUKKA JÄRVINEN

Voimaa valtuustoon heikomman hyväksi

Tavoitteeni

 

Voimaa valtuustoon heikomman hyväksi!

 

Helsingistä oma sote-alue

 

Helsinki tarvitsee kokonsa vuoksi oman ja osaavan sote-alueen. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavaa ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea. Hoitoon ja kuntoutukseen lisää resursseja.

 

Aktiivimalli on osoittautunut selkeäksi työttömyysturvan leikkuriksi. Miksei 150 000 ihmisen ääntä haluta kuulla. Nämä ovat niitä ihmisiä, joita aktiivimalli leikkasi. Emme tarvitse työttömyysturvaan lisäehtoja, emmekä lisää byrokratiaa. Aktiivimalli voidaankin lukea aktiivivitsiksi, jonka hallitus kumosi, eikä halunnut ottaa kansalaisaloitetta käsiteltäväksi. Näinkö demokratia toteutuu? Aktiivimallin myötä ulosotot lisääntyivät, vanhusten lääkkeet loppuivat ja luottotietohäiriöt kasvoivat.  Kiitokset SDP, jonka ansiosta aktiivimalli on nyt historiaa. Helsinki tarvitsee Apotti-tietojärjestelmän, jotta sosiaali- ja terveyssviranomaiset pystyisivät lukea potilastietoja samasta paikasta. Olisi hyvä, jos Apotti otettaisiin käyttöön koko Uudenmaan läänissä. Täytyy muistaa, että Apotin keskiössä on ihminen ja hänen tarpeensa.

 

Asunnottomat

 

Yli 7 000 asunnotonta, joista yli puolet asuu pääkaupunkiseudulla! Lavia lainatakseni ’Jokainen ihminen on laulun arvoinen, jokainen elämä on tärkeä’. Jokaisella ihmisellä tulisi olla koti – oli se sitten valvottua asumista tai ei. Yksikään ihminen ei ansaitse roskalaatikkoa, metsää tai rappukäytävää kodikseen. Asunnottomuuden poistaminen on meidän kaikkien yhteinen etu. Nyt tarvitaan lisää tukea asumispalveluihin, ettei ihminen jää heitteelle, kuten nyt on vaarassa tapahtua.

 

Päihdetyö on unohdettu asumispalveluista. Asunto ensin -malli on hyvä. Se asuttaa ihmisiä kaduilta, mutta samanaikaan ihmiset ovat heitteillä, kun juominen jatkuu asumispalveluissa. Päihteet ovat lähes poikkeuksetta syy siihen, miksi ohminen on koditon. Ja nyt on kuin bensaa liekkeihin heittäisi, kun asiakkaat saavat juoda ja jopa käyttää huumeita asunnoissa. Kaikki ihmiset eivät varmasti koskaan raitistu, mutta hekin saavat mahdollisuuden, ja tässä on yhteiskunnan ison intervention paikka.

 

Päihdeongelmaiset

 

Helsingin tulisi tarjota jokaiselle hoitoon haluavalle päihdeongelmaiselle hoitopaikka, ilman pitkää odotusprosessia. Päihdeongelma on jo nyt liian suuri ja vain kasvaa. On korkea aika tarttua ja ennaltaehkäistä jämäkästi päihdeongelmia: Päihdesairauksia, itsemurhia sekä päihteiden aiheuttamia kuolemia. Päihdeongelmaisen perhettä ja lähipiiriä ei saa jättää yksin ongelmiensa kanssa. Haitat ovat maanlaajuiset ja alkavat jo kotoa (perheen tuki, yksinäisen tuki).

 

Korvaushoito on ymmärrettävää silloin kun kovat huumeet ajetaan alas, mutta se ei saisi olla koko elämänmittainen hoitomuoto. Tilalle olisi järjestettävä psykoterapiaa ja lääkkeettömiä hoitoja, sillä viimekädessä noutaja korjaa potin. Lähes aina ja nuo päihdeongelmaiset korvaushoitoasiakkaat kuolevat ennen aikojaan. Se ei voi olla kenenkään ihmisen tahto.

 

Vallitseva keskustelu käyttöhuoneista käy kuumana. Itse en kannata niiden käyttöönottoa, jossa huumeita voi käyttää vapaasti. Meillähän on jo olemassa käyttöhuoneita (Korvaushoito). Lisää emme tarvitse.

 

Valinnan vapaus on epätarkoituksenmukainen lähtökohta päihdeongelmien näkökulmasta. Päihderiippuvuus on ei-tahdonalainen tila, josta kärsivällä on ylipäänsä vaikea tehdä oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta rationaalisia ja kestäviä ratkaisuja. Monen ongelmaisen asiakkaan palveluunohjaus tulisi rakentua siten, että voidaan yhdistää eritasoiset palvelut katkeamattomaksi kokonaisuudeksi. Tuettu päätöksenteko voisi mahdollistaa nykyistä paremman "huolenpidon" asiakkaista. Valinnanvapauteen liittyy eriarvoistumisen syventynyt riski. Sote-keskusten kapitaatiopohjainen rahoitus voi johtaa siihen, että haastaviksi koetut päihdeongelmaiset asiakkaat ohjataan sote-keskuksesta maakunnan liikelaitoksen arviointiin ja hoitoon tai maksu- ja asiakasseteleillä hankittaviin palveluihin. Tämä saattaa johtaa päihdeongelmaisten palveluiden eriytymiseen muista sote-palveluista, marginalisoida heitä ja hekentää mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen hoitoon. Eriarvoisuutta voi lisätä myös maakuntien mahdollisuus rajata henkilökohtaisen budjetin käyttöä maakunnittain vaihtelevien asiakasryhmien hoitoon. Asiakasseteleiden käytön yhteydessä mainittu mahdollisuus ostaa lisäpalveluja sulkee moniongelmaiset lisäpalveluiden ulkopuolelle heidän vähävaraisuuden vuoksi.

 

Liikunta

 

Liikunta kaikkien saataville!

 

Se on hyvä keino ehkäistä syrjäytymistä, ja yhteiskuntamme tulisi tarjota liikuntapalveluja erityisesti nuorille syrjäytymisvaarassa oleville. Johonkin (seurat, hyvät kaverit) kuuluminen ehkäisee syrjäytymistä, samoin terveet elämäntavat. Mielestäni niin sosiaali- kuin liikuntavirastojen tulisi tehdä saumatonta yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kaupunkimme tulisi antaa lapsiperheille paremmat mahdollisuudet liikuntaharrastuksiin. Vanhempien köyhyys ei saa rajoittaa lasten liikuntaharrastusta. Liikunnan tulisi olla yhdessä muiden harrastusten kanssa elämäntapa.

 

Liikunta on lääke!

 

Yksinasuvat

 

Yksinäisyys tappaa, kuten päihteet!

 

Yli 40 prosenttia suomalaisista asuu yksin. Kaupungeissa osuus on tätäkin suurempi. Esimerkiksi Helsingissä 60 prosenttia talouksista on sinkkutalouksia.

 

Näkymättömät yksinasuvat.

 

Yksinasuvat ovat politiikan teossa näkymätön ryhmä, väliaikainen tai muuttuva elämänvaihe. yksinasuvien tarpeita ei ole otettu vakavasti. Niitä ei ole tutkittu eikä siten heihin tarvitse panostaa. Siitä se näkymättömäksi tekeminen lähtee. Suomessahan on niin jos ei ole tutkittu ei asiaa ole.

 

Yksinäisyys ei ole pelkkä yhden yksilön tunne, vaan yhteiskunnallinen ongelma, joka tulee kalliiksi.

 

Kyseessä on kertaantuva ongelma, yksinasuvia ei tule kuitenkaan sekoittaa yksinäisiin. Yksinäisyys on mielestäni vakava henkisen tutkiskelun paikka monelle, apua on usein vaikea saada ilman byrokraattista pomputtelua ja paperi sotaa, aika on ainoa joka tuhraantuu, sillä yksinäinen tarvitsee apua välittömästi, esim päihde ja mielenterveysongelmiin. Muistetaan traagiset tapahtumat ympäri maailmaa, joista me luemme vain iltapäivälehtien lööpit.

 

Mistä yksinäisyys johtuu? Altistaako se muille ongelmille?

 

Toisille se on oma valinta toisille varmaankin ihan jotain muuta, kuin vapaaehtoinen olotila. Ongelmat joihin yksinasuminen saattaa johtaa, on ihmisen erakoituminen ja syrjään jääminen, päihteet saattaa tuoda hetken lohdun ja lopuksi pitkän piinan. Ikäihmisissä näkyvät vuosi vuodelta enemmän näitä ikäviä yksinäisyyteenkin liittyviä lieveilmiöitä.

 

 

Eläkkeet

 

Eläkkeellä on tultava toimeen!

 

Eläkkeistä ei saa leikata kaikista pienimmiltä päinvastoin niitä pitää nostaa! Optiomiljonäärien ja pääomakeinottelijoiden eläkkeistä sen sijaan voidaan leikata ja siirtää se toimeentulonsa kanssa taistelevalle sekä yksinhuoltajille (köyhyydessä eläville)

 

Eläkeläisen tulisi pärjätä eläkkeellänsä ilman sosiaaliapua, mikä liian usein on mahdotonta. Jos ihminen on elämänsä tehnyt työtä ja päässyt ansaitulle eläkkeelle on yhteiskunnan pidettävä huoli että vanhus voi ikääntyä rauhassa ilman suuria taloudellisia vaikeuksia sekä ikääntyä turvallisesti, johon onkin panostettava entistä enemmän. Turva, läsnäolo sekä terveyspalvelut ovatkin haasteita yhteiskunnallemme, että pystymme vastaamaan jokaisen tarpeisiin varallisuuteen katsomatta! Jokainen ihminen on laulun arvoinen, jokainen elämä tärkeä!

 

Eläkeläisen raha on tiukassa!

 

Eläkkeiden indeksikorotukset on jäädytetty. Se on kaikki ostovoimasta pois. Toisin sanoen indeksikorotukset eläkeläisille takaisin, koska käytettävää rahaa jää entistä vähemmän. Peruskulujen – asumisen, ruokailun ja muiden pakollisten kulujen jälkeen jopa terveydenhoito- ja lääkemenoissa aletaan säästää. Se ei ole järkevää, mutta ymmärrettävää, koska syödäkin pitää. Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen on tänäpäivänä yhä harvemman herkkua, kun se pitäisi olla mahdollista jokaiselle.

 

Muutamia faktoja

 

Eläkeuudistus tuli voimaan 2017

Eläkkeen alaikäraja nousee 2027 vuoteen mennessä asteittain 65 vuoteen

Eläkettä karttuu siirtymäajan jälkeen, kaiken ikäisille 1,5 prosenttia vuodessa 17 vuoden iästä alkaen

 

Ilmastonmuutos

 

Meidän kaikkien täytyy ottaa ilmastonmuutos vakavasti. Me voimme tehdä valintoja jokapäiväisessä elämässä, esim. muovin käyttö minimiin ja polttoaineet oppositioon. Julkinen liikenne vallalle. Uusiutuvia energiamuotoja käyttöön enemmän. Lentoliikenteen päästöjä on vähennettävä. Metsiä on suojeltava, sillä metsät ovat keuhkomme. Säilytetään maailma myös lapsillemme.

 

Ihmisen oikeus opiskeluun ja asumiseen Helsingissä

 

Opiskelu on parasta syrjäytymisen ehkäisyä!

 

Kullekin ihmiselle tulisi löytyä helpommin itselle soveltuva opiskelutapa.

Monimuoto-opiskelua tulisi tukea.

Vammaisten ja monikulttuuristen opiskelua tuettava.

Koulupudokkaat löydettävä. Kuntien lisäpanostusta tarvitaan.

Koulutuksesta ei saa leikata!

Myös pieni- ja keskituloisten on voitava asua Helsingissä. Asunnot ovat liian kalliita. Vuokrat liian korkeita. Palkalla on kyettävä asumaan Helsingissä. Kaupungin vuokra-asuntoja on lisättävä.

 

Vangit

 

Heidän puolestapuhujia ei varmasti ole liikaa! Tosin itsehän he ovat tilanteeseensa ajautuneet, mutta olisi tärkeää antaa myös mahdollisuuksia selviytyä ja löytää uusi tie. Jokainen vankilavuorokausi maksaa yhteiskunnalla yli 300 euroa! Vangin ei kuulu olla enää vanki kärsittyään tuomionsa, vaan tasavertainen ihminen (kansalainen) kuten muutkin. Mennyt on historiaa ja vain tulevaisuus on tärkeää. Vangin integroiminen yhteiskuntaamme on taloudellisestikin selvää säästöä, saati että hän saa omasta elämästään kiinni. Vankien opintopolkuja tehostettava. Vankien omaisille lisää tukea. Perhetapaamisia tulisi lisätä.

 

Vankien sosiaalinen kuntoutus

Tuetaan opintoihin ja työelämään

Perhekuntoutus

Vankienhoidon vaikuttavuustavoite: Mitä vaikutuksia uusintarikollisuuteen ja työllisyyteen. What works? Ehkä vaikuttaakin. Iso haaste oppimisvaikeudet.

Oppimisen tuki

Asuminen ja sosiaalinen kuntoutus

 

Työ-toimintakyvyn arviointi moniammatillisesti. Kuinka kuntoutuu parhaiten. Toimintakyky ja kuntoutus suunnitellaan moniammatillisesti. Julkisen vallan vastuu, jossa kaikkien perusoikeus toteutuu. On myös mahdollistettava opiskelu sekä lisää vaikuttavaa päihdetyötä vankiloille, on huolehdittava perheen hyvinvoinnista, sekä tuen ja avun tarpeet. Ennaltaehkäisy, asiakaslähtöisyys, varhainen puuttuminen, tulokselliset palvelut ja jatkuva kehittäminen - Tässä tavoitteita vankienhoitoon.

 

 

Romanit ja muut vähemmistökansalaiset

 

Romanien sekä muiden vähemmistökansalaisten koulutukseen, työmahdollisuuksiin ja sijoittumiseen yhteiskunnassamme tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Heidän kulttuuria tulisi tuoda paremmin valtaväestön tietoisuuteen. Kotouttamisen keinoja ja menetelmiä tulisi edelleen kehittää ja monipuolistaa.

 

Nollatoleranssi kaikelle syrjinnälle!

 

Talous

 

Yritystuet kriittiseen tarkasteluun silloin kun yrityksen verot maksetaan ulkomaille ja enenkaikkea veroparatiiseihin.

 

Helsingin tulee olla pääkaupunkina yhteiskuntamme talouden veturi ja tähän on luotava mahdollisuudet ettei talouslama toistu. Ennenkaikkea työn kannattavuutta ja työpaikkoja lisäämällä. Velkaa ei pitäisi ottaa, vaan luoda työpaikkoja: esim. pienyritysten veronkevennyksin. On väärin, että Suomi muuttaa halpamaihin, esim. kaukoitä, verotuksen takia. Suomi kuuluu Suomalaisille - ei kaukoitään ja halpamaihin.

Koulutukseen ja tuotekehitykseen edelleen panostettava. Jo nyt huippuosaamista.

Työuria pidemmiksi ihmisten tarpeiden ja halujen mukaan. Pitkäaikaistyöttömyys vakava uhka taloudelle, siihen puututtava.

 

Valtiontalouden velkaantuminen on pysähtynyt ja on pidettävä huoli talouskasvusta myös ensi vaalikauden aikana. Varallisuuteen ja pääomiin kohdistuvaa verotusta kiristetään ja harmaa talous kitketään ja tuodaan verotuksen piiriin. Työn verorasitus sen sijaan pidetään ennallaan. Myöskään arvonlisä- ja energiaveroja ei saa kiristää. Lisäksi tarvitaan menojen säästöjä tuntuvasti ennen seuraavan vaalikauden loppua. Säästöjä kohdistetaan elinkeinotukiin, varustelumenoihin sekä hallinnon päälekkäisyyksiin. Työmarkkinoiden vakauttamiseen pyritään laaja-alaisilla sopimuksilla, joilla talouteen tuodaan luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista.

 

Sopimusyhteiskunta elvytetään.

 

Hyvinvointi syntyy työstä ja kestävästä kasvusta!

 

Nuorisotyöttömyyteen nollatoleranssi!

 

 

Harmaa talous kuriin!

 

Lisäämme harmaantalouden torjuntaan voimavaroja ja saatamme näin kaiken taloudellisen toiminnan lainsäädännön mukaisesti myös verotuksen piiriin! Toimimme aktiivisesti kansainvälisen verokilpailun estämiseksi! Säilytämme kolmannen sektorin lähtökohtaisesti verotuksen ulkopuolella!

 

Valkokaulustuet, joista ei puhuta oikeilla nimillä

 

Vastikkeettomat tuet tarkempaan syyniin, esim yhtiöt jotka jakavat osinkoa jossain muodossa, eivät saisi tulevaisuudessa yhtään tukea.

 

 

 

Maahanmuutto on ok, silloin kun se on hallittua

 

Maahanmuutto viranomaisten selvitettävä tulijoiden taustat paremmin, etteivät keinottelijat ja rikolliset pääse rantaumaan maahamme. Ne joilla oikeasti hätä heitä pitää auttaa selviytymään ja integroitumaan Suomeen ja Helsinkiin.  Henkilöt joiden taustalla on jo rikollista toimintaa pitää käännyttäää samantien ja ne joiden status ei täyty pitää häätää, työperäinen maahanmuutto pitää hyväksyä, kuitenkaan unohtamatta jo täällä olevat ja asuvat, ei laiteta vastakkain ihmisä vaan kuljetaan yhdessä kohti parempaa yhteiskuntaa.

 

Päiväkodit

 

Päiväkodit ovat kaikkien oikeus, siellä lapsi saa hyvää sosiaalista kanssakäymistä ikäistensä parissa, myös maksuton perusopetus on kaikkien oikeus. Ryhmä ja luokkakokoihin on, kiinnitettävä huomiota etteivät ne olisi liian suuria. Päiväkoti ja koulu antavat hyvät eväät elämään sekä ehkäisee syrjäytymistä.

 

 

Usko

 

Uskonnon vapaus on mielestäni tärkeä kysymys ja se on suotava kaikille. Pidän kaikkea elämää Jumalan tarkoituksena, johon ihminen voi vaikuttaa tekemällä oikeita tai vääriä valintoja. Varsinkin nuorten suunnan kääntäminen oikeaan ja hyvänä esimerkkinä olemiseen ei voi panostaa liikaa. Jokainen selvinnyt nuori tai aikuinen on voitto yhteiskunnallemme ja varsinkin ihmiselle itselleen! Ahkeruus palkitaan ja viimekädessä uskon hyvän voittoon pahasta!

 

Suomi ja Helsinki käyntiin!

 

Tarvitaan kilpailukykyä

Uutta vientiä

Uusia markkinoita

Menestyvä kansantalous uudistuu, osaa luopua vanhasta ja nähdä tulevaisuuteen!

 

Laadukkaat peruspalvelut hyvinvointiyhteiskunnan perustana!

 

Kaiken kasvupohjan keskiössä on inhimillisen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen.

Vahva, pohjoismaisen mallin mukaan toimiva hyvinvointiyhteiskunta on sosiaalisen pääoman luojana tärkeä kasvun avain. Sen toimintakyvystä täytyy pitää huolta!