JUKKA JÄRVINEN

Voimaa valtuustoon heikomman hyväksi

Tervetuloa!

 

Lue tavoite sivulta yksityiskohtaisemmin tavoitteistani

 

Olen Jukka Järvinen, 56-vuotias Helsingin kaupunginvaltuutettu, päihdetyöntekijä, sosionomi AMK, nyt YAMK-opiskelija ja ex-ammattinyrkkeilijä. Asun avioliitossa Käpylässä. Minulla on kaksi lasta.

 

Tavoitteeni on maksuton joukkoliikenne työttömille ja eläkeläisille.

 

Olen perustanut Vastaisku syrjäytymiselle ry:n, jonka puheenjohtajana toimin. Tavoitteeni on asuttaa yli 500 Helsingissä kadulla olevaa asunnutonta asumispalveluyksikköön, jossa ihminen ja hänen tarpeensa tulevat hoidetuksi kokonaisvaltaisesti. Haen rahoitusta hankkeelle valtiolta sekä Helsingin kaupungilta.

 

Vankan elämänkokemuksen omaavana haluan nyt auttaa päihdeongelmaisia, asunnottomia, syrjäytyneitä nuoria sekä vankeja, romanikysymyksiä, maahanmuuttoasioita unohtamatta, mukaanlukien yksinasuvat ja eläkeläiset.

 

Uskon Helsingille ja Suomelle syntyvän selvää säästöä, kun päihdeongelmainen tai syrjäytynyt rikosseuraamuslaitoksen asiakas saa elämästään kiinni ja pääsee töihin, pois sosiaalihuollon piiristä. Nuorille syrjäytymisvaarassa oleville tulisi tarjota harrastusmahdollisuuksia mm. liikuntaa ja kulttuuria. Vanhempien läsnäolo on mielestäni tärkeää ja yhteiskuntamme tulisi huomioida tämä vanhempien työaikoja sopeuttamalla ja joustamalla mahdollisuuksien mukaan.

 

Maamme tulisi huomioida liikuntapalvelujen kehittämisessä erityisesti syrjäytyneet nuoret. Toimiessani ravintolan ovimiehenä 25 vuoden ajan näin liian paljon surullisia tapauksia alkoholin haittavaikutuksista lasten hakiessa vanhempiaan kotiin ravintolasta.

 

Haluan auttaa, koska uskon kokemuksestani olevan paljon apua. 1990-luvulla nyrkkeilin usein myös USA:ssa ja näin päihteiden (huumeet) haitat maailmanlaajuisesti.

 

Mielestäni kaiken lähtökohta on koti ja läsnäolo lasten ja nuorten kasvatuksessa. Ne antavat hyvät eväät ja perustan nuoren kasvulle ja kehittymiselle.

Erityisesti nämä asiat tulisi maamme päättäjien huomioida.

 

Mottoni kuuluukin Veikko Lavia lainatakseni: Jokainen ihminen on laulun arvoinen, jokainen elämä on tärkeä!

 

 jukka@jukkajarvinen.net